Colofon

Baptistengemeente ‘Kaleb’ Teylingen is een zelfstandige gemeente sinds 29 mei 2005.
Kaleb wordt gevormd door christenen die elkaar en hen die naast hen wonen, willen dienen, bemoedigen, zegenen, troosten en aanmoedigen Jezus Christus in alle dingen te volgen en in de kracht van de Heilige Geest Hem te eren met hun leven.

Samenkomsten:
Sociaal Cultureel Centrum ‘Het Trefpunt’
Herenweg 80
2361 ET Warmond
Aanvang: 10.30 uur
Kinderkerk en crèche aanwezig

Postadres:
Baptistengemeente Kaleb Teylingen
Postbus 129
2215 ZJ Voorhout

Oudstenraad:
Piet Overduin (voorzitter, (piet@overduinenco.nl)
Wilfred van Rijn (voorganger, wilfred@kalebteylingen.nl)
Martin Pronk (secretaris, martin@kalebteylingen.nl)
Rogier van der Gugten (rogier@kalebteylingen.nl)
Arie Anne den Hertog (arie-anne@kalebteylingen.nl)

Kees den Engelsman (kees@kalebteylingen.nl)

Penningmeester:
penningmeester@kalebteylingen.nl

Voor meer info:
info@kalebteylingen.nl

Giften voor Kaleb:
Rekeningnummer: NL54RABO0117049565
t.n.v. Baptistengemeente Kaleb Teylingen

Website:
www.kalebteylingen.nl
Eerste release: 1 mei 2006
Tweede release: 29 november 2011

Redactie:
web@kalebteylingen.nl