ANBI

Kaleb als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Baptistengemeente Kaleb is door de belastingdienst aangeduid als een ANBI. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij o.a. erven (geen erfbelasting), schenken (geen schenkbelasting) en giften (aftrekbaarheid door schenker).

Via onderstaande link die verwijst naar de website van de belastingdienst is onze gemeente (statutair: Baptisten gemeente Kaleb Teylingen) te vinden in het ANBI-register.

Een ANBI is met ingang van 1 januari 2016 verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Hieronder vindt u deze gegevens.

1. Naam van de Instelling
De statutaire naam van onze gemeente is: Baptisten gemeente Kaleb Teylingen.
In de praktijk gebruiken wij de naam ‘Kaleb’.

2. RSIN/Fiscaal nummer
Het RSIN nummer van Baptistengemeente Kaleb is 815539848.

3. Contactgegevens
Onze contactgegevens kunt u vinden in een aparte tab.

4. Giften voor Kaleb
Rekeningnummer: NL 54 RABO 0117049565
t.n.v. Baptistengemeente Kaleb Teylingen

5. Beleidsplan
Het beleidsplan van Kaleb kunt u vinden via deze link.

6. Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van Baptistengemeente Kaleb wordt gevormd door de Oudstenraad. Een van de oudsten is voorzitter van deze raad. Er wordt geen vergoeding betaald aan het bestuur voor haar werkzaamheden.
De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur een honorarium als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente.

7. Voorgenomen bestedingen
Een overzicht van de begroting voor 2018 vindt u hieronder.

Begroting 2018

8. Financiële verantwoording
Een overzicht van de financiële baten en lasten over het jaar 2017 vindt u hieronder.

Realisatie 2017