Kaleb

Als Baptistengemeente Kaleb zijn we een gemeenschap van mensen die geloven dat het hoogste doel in dit leven is om God, de Vader van Jezus Christus, te eren in alles wat we doen, dus niet alleen op zondag. In deze gemeenschap, waarvan Jezus Christus het Hoofd is, willen we ons toewijden om Hem te volgen door God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Kaleb neemt daarbij de Bijbel als het bekendgemaakte Woord van God en de grondslag voor ons leven.

Niet alleen binnen onze gemeenschap, maar ook daarbuiten willen we leren wat het is om in de kracht van de Heilige Geest voor elkaar te zorgen, elkaar lief te hebben, elkaar op te bouwen, elkaar te vergeven en elkaar te dienen om zo een goed getuige van Jezus Christus te zijn. Hij is het Die mens werd om in onze plaats te sterven zodat wij uit genade mogen leven voor Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus ons zo wil gebruiken om tot een voorbeeld en zegen te zijn voor de mensen die we ontmoeten in onze woonplaats.