Naam en Logo

Een kerknaam wordt niet zomaar bedacht. Vaak zit er een betekenis achter de naam. En met die betekenis vindt je meestal ook het doel wat de kerk zich voor ogen heeft.
Hieronder vindt u de beschrijving van onze naam: Kaleb, kerk in Teylingen en het daarbij behorende logo.

Wie was Kaleb?
Kaleb was een man uit het Oude Testament in de Bijbel, uit de tijd van Mozes en Jozua.
Het volk Israël was bij het beloofde land Kanaän gekomen en 12 verspieders werden er op uit gestuurd om te kijken hoe het land er uit zag wat God hen had beloofd. De meeste  van deze verspieders kwamen bang terug, en zeiden dat ze nooit zouden overwinnen van de reuzen van het land. Maar Kaleb hield vast aan Gods belofte en zei dat ze het volk makkelijk zouden aankunnen.
God beloont de trouw van Kaleb en geeft hem een groot stuk land als bezitting. Kaleb staat zijn hele leven bekend als een man die zich vast hield aan het Woord van God. Kaleb bleef als enige leven en woonde in het beloofde land nadat alle anderen gestorven waren van zijn generatie.
De betekenis van de naam Kaleb is ‘trouw, onverschrokken’. Als je meer over Kaleb wilt lezen in de Bijbel, dan kun je dat vooral vinden in Numeri 13 en 14 en Jozua 15.

Over de bloem
In het logo van Kaleb, kerk in Teylingen zie je een bloem. Deze bloem is een lelietje der dalen.
Het lelietje der dalen staat binnen de bloemenwereld symbool voor (de kracht van) eenvoud, pril, puur en onschuld.
Binnen het christelijke geloof verwijst de bloem naar Christus als brenger van heil en goed nieuws. Vaak vindt je de bloem in christelijke schilderijen of wandkleden terug aan de voeten van Christus (als kind) of bij afbeeldingen van Zijn wederkomst, waarbij de bloem gevonden wordt aan de kant van de rechtvaardigen.
Het lelietje  der dalen bloeit in de maand mei en wordt ook wel ‘meiklokje’ genoemd.

Waarom ‘kerk in teylingen’?
Gekozen is om in het logo, de woorden ‘kerk’ in teylingen te gebruiken. Alleen ‘Kaleb’ zou door de ongewone naam misschien andere associaties kunnen oproepen. (En wij hebben nu eenmaal geen jongelui op brommers in dienst die ‘s avonds shoarma rondrijden.)
Daarnaast willen we er als kerk vooral zijn voor de mensen in onze omgeving: Teylingen.

Kleuren
Omdat we niet zoals al veel kerkgenootschappen iets met wit en blauw wilden, hebben we de kleuren gekozen die in de kleurencirkel precies aan de overkant zitten. Blauw wordt dan oranje en wit wordt dan zwart. En die kleuren hebben ook weer elk hun eigen betekenis.
Oranje: vrolijkheid, warmte, gezelligheid, optimisme, plezier, kracht, vitaliteit, energie, aandacht, beweging, feestelijkheid, sportiviteit.
Zwart: contrast, spanninggevend, orde scheppend, respect afdwingend, vrede, ernst, het afwezig zijn van licht(heid), sombere stemmingen, angsten, droefheid, rouw en dood.
Wit: geloof, opnieuw beginnen, eenvoud, frisheid, geboorte, helderheid, kalmte, licht, liefde, onschuld, puurheid, schoonwassen, stilte, volmaaktheid, vroomheid, waarheid, zuiverheid, rouw.

Kortom
In ons logo vindt u terug wie we zijn:
Een warme gemeenschap van mensen die de goede boodschap willen uitdragen, dat Christus ons schoon wast van onze zonden en ons de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen. Dit vult ons met blijdschap en geeft ons uitzicht op een toekomst met Hem.