Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 2

Hier vind je extra studiemateriaal bij deel 2 van de preekserie 'Het Koninkrijk van God' voor zelfstudie of in een huiskring/netwerk.

Dit bericht is geplaatst op 21-01-2019
Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 2

Week 3 (20 - 26 januari) 
Wat is je bijgebleven van de preek afgelopen zondag? Welk woord, beeld of gevoel staat je nog voor de geest? Wat heeft je denken veranderd over het Koninkrijk van God? Waar moet je zelf nog eens verder over nadenken?  
(Preek terugluisteren? Klik hier).

Wilfred las in de preek een gedeelte uit het evangelie van Marcus, het oudste evangelie van de 4 evangeliën die we hebben in het Nieuwe Testament.
Daarbij vertelde hij dat evangelie ‘goed nieuws’ betekent en dat dit woord vrijwel altijd gebruikt werd als er een nieuwe koning aangesteld werd. 
Hoe zou jij in je eigen woorden omschrijven wat ‘het goede nieuws’ van Jezus is?

[Als je nog wat meer tijd hebt, kun je ook deze video van Reinier Sonneveld bekijken over wat het ‘evangelie’ is volgens de Bijbel: Wat is het evangelie?]


Om een goed overzicht te krijgen van het bijbelboek Marcus en de belangrijke boodschap die Johannes Marcus hierin wil vertellen, kun je het volgende filmpje van The Bible Project bekijken (eventueel met Nederlandse ondertiteling):
Marcus-evangelie


Als wij de woorden ‘Gods nieuwe wereld’ horen, dan denken we vaak aan de toekomst waarin God alle dingen nieuw gaat maken. Mensen die oud of ernstig ziek zijn, vinden vaak veel troost bij de gedachte aan de hemel, aan de ontmoeting met God en het geloof dat we elkaar weer zullen terugzien. 
Neem eens wat tijd om in een half A4-tje op te schrijven hoe je je ‘Gods nieuwe wereld’ voorstelt. Wat is daar niet en wat is daar wel volgens jou?
En dan de tweede vraag: Als dit ons toekomst wordt, verandert dat dan de manier waarop je vandaag leeft? Waarom wel, of waarom niet?
Als je bij elkaar bent, neem de tijd om je gedachten hierover met elkaar te delen.

 

Week 4 (27 januari – 2 februari) 
In de preek over ‘Waar is het Koninkrijk van God’ werd duidelijk dat de Bijbel hierover niet alleen in de (verre) toekomst spreekt. Lees bv. Marcus 1:15 en 9:1 nog eens. 

Wilfred gaf als één van de antwoorden op de vraag waar het Koninkrijk te vinden is: 
Overal waar Gods wil gedaan wordt, want dáár raakt de hemel de aarde heel even, zoals ze op een dag voor altijd verenigd zullen worden, de hemel en de aarde. 

Er is dus sprake van een ‘al wel’ en een ‘nog niet’. Er is al iets zichtbaar van het Koninkrijk van God waar ruimte gemaakt is voor Gods Geest (bv. waar mensen tot bloei komen, waar liefde is, waar geloof groeit) maar de tijd dat alles vol van God zal zijn, moet nog aanbreken (er is nog steeds veel ziekte en oorlog en ander lijden). 

Drie vragen hierbij:

1. Anderen hebben hierover gezegd: Je kunt misschien beter zeggen: er is vandaag een ‘al wel’ en er komt een tijd van ‘nog oneindig veel meer’. Wat vind je van deze uitspraak?

2. Lees eens heel Marcus 9 en wijs de plekken en gebeurtenissen aan waar je iets ziet van het Koninkrijk van God. Bespreek deze met elkaar of schrijf ze op voor jezelf.

3. En nu je eigen dagelijks leven! Waar zie je (al) iets van het Koninkrijk van God? (thuis, op je werk, in de kerk, in je vrije tijd, bij vrienden of familie, noem het maar).

De zanger Leonard Cohen dichtte de beroemde woorden: ‘There’s a crack in everything, that’s how the light comes in’. (Overal zitten barsten in, daar komt het licht naar binnen).

Nu het voor de leerlingen van Jezus langzamerhand duidelijk werd dat Jezus de Messias was, beginnen ze stiekem te denken aan macht en roem en eer. Stel je voor: een nieuw koninkrijk dat komt en zij zijn er heel dichtbij, intimi van de nieuwe Grote Koning!

De leerlingen van Jezus die hem horen spreker over het Koninkrijk van God beginnen te kibbelen over wie van het belangrijkste was. Petrus leest Jezus de les als zijn Meester over lijden en kruisdragen begint.
Maar Leonard Cohen heeft het begrepen: Jezus kroning kon alleen plaatsvinden langs de weg naar het kruis. De winst voor het koninkrijk is er in het durven verliezen van je leven. De moeilijke dingen die je meemaakt zijn tegelijk een kans om nieuw licht te zien, het licht van Gods Koninkrijk. 

Kijk eens naar de auditie van deze jongen voor ‘The Greatest Dancer’ van de BBC (in het Engels). 
Ik hield het niet droog en zie er iets in van het Koninkrijk van God: The Greatest Dancer