Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 3

Hier vind je extra studiemateriaal bij deel 3 van de preekserie 'Het Koninkrijk van God' voor zelfstudie of in een huiskring/netwerk.

Dit bericht is geplaatst op 04-02-2019
Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 3

Week 5 (3 - 9 februari) 
Wat is je bijgebleven van de preek afgelopen zondag? Welk woord, beeld of gevoel staat je nog voor de geest? Wat heeft je denken veranderd over het Koninkrijk van God? Waar moet je zelf nog eens verder over nadenken?  (Preek terugluisteren? Klik hier).

Wilfred las in de preek de hele Bergrede uit Matteüs 5-7. 
Om een goed overzicht te krijgen van het bijbelboek Matteüs en hoe het verwijst naar de 5 boeken van Mozes (Genesis-Deuteronomium), kun je het volgende filmpje van The Bible Project bekijken (eventueel met Nederlandse ondertiteling): Matteüs-evangelie

Misschien heb je nog nooit zelf in één keer de Bergrede gelezen. Neem eens 15-20 minuten om de hele Bergrede aandachtig te lezen. Let op hoe vaak het Koninkrijk van de hemel wordt genoemd. Onderstreep die woorden en schrijf daarna eens op hoe deze woorden jouw beeld van wat het Koninkrijk is en hoe het eraan toegaat, verandert.
Als je bij elkaar bent, neem de tijd om je gedachten hierover met elkaar te delen.

Wat denk je, past de manier waarop jij nu leeft, wel of niet bij de hoe Jezus erover spreekt in de Bergrede? Waar wel en waar niet? En wat zou je daar zelf mee willen?

Je kunt God in een gebed vragen jou (meer) verlangen te geven om te leven volgens de agenda van het Koninkrijk van de hemel. 

Week 6 (10 – 16 februari) 
Wilfred zei in de preek op een gegeven moment met nadruk: De Bergrede zegt niet: Leef zó en je zult christen wórden, maar: ‘Leef zo, omdát je christen bent! …
Bedenk of bespreek wat hij met deze uitspraak bedoelde en wat vind je hier zelf van?

Toen in de dienst de hele Bergrede achter elkaar gelezen werd, welke uitspraken van Jezus bleven bij je haken? Beschrijf eens waarom dat zo was? Moet je daar iets mee? Waarom wel of niet?

Als jij koning was van het Koninkrijk van de hemel, hoe zou jij dit koninkrijk inrichten? Waar zou alle ruimte voor gegeven worden, wat zou je absoluut niet toestaan? Maak hier eens een beschrijving van, of als je liever in beelden denkt, teken of schilder dat Koninkrijk eens voor jezelf, of schrijf er een lied of een gebed over.

Scan nog eens door de hele Bergrede heen en noteer 3 uitspraken van Jezus waar je echt veel moeite mee hebt. Bespreek deze met elkaar en vraag je af hoe deze uitspraken tócht een grote zegen voor deze wereld zouden kunnen zijn, als iedereen ernaar leefde.

In Lucas 6:17-49 staat er vergelijkbaar onderwijs van Jezus dat ook wel de ‘Veldrede’ wordt genoemd. Lees deze eens (samen hardop) door en bespreek of beschrijf wat je opvalt als je deze rede vergelijkt met de Bergrede.

Het bekends gebed het ‘Onze Vader’ vind je in het midden van de Bergrede (Matteüs 6:9-13). Bespreek eens met elkaar wat je eigenlijk bidt als je zegt ‘Laat uw koninkrijk komen’. 
Ga je dit gebed nu voortaan anders bidden? Waarom wel of niet?

Het ‘Onze Vader’ wordt wereldwijd natuurlijk in ontelbaar veel talen gebeden. Bekijk en beluister eens een muzikale versie van het ‘Onze Vader’ in het Aramees, de taal die Jezus zelf sprak: Onze Vader in het Aramees

Sluit je zelfstudie of de gespreksavond af met het hardop bidden van het Onze Vader.