Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 5

Hier vind je extra studiemateriaal bij deel 5 van de preekserie 'Het Koninkrijk van God' voor zelfstudie of in een huiskring/netwerk.

Dit bericht is geplaatst op 04-03-2019
Extra materiaal 'Koninkrijk van God' - deel 5

Week 9 (3 - 9 maart) 
Wat is je bijgebleven van de preek afgelopen zondag? Welk woord, beeld of gevoel staat je nog voor de geest? Wat heeft je denken veranderd over het Koninkrijk van God? Waar moet je zelf nog eens verder over nadenken?  (Preek terugluisteren? Klik hier).

Paulus zegt in Filippenzen 3:20 dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen (NBG), dat we ons burgerrecht in de hemel hebben (NBV). Twee vragen om te overdenken/bespreken:
1. Beschouw je jezelf als burger van een rijk in de hemel? Waarom wel of niet?
2. Wat betekent dat volgens jou voor ons leven vandaag? En wat zegt het over je toekomst?

In de preek kwam ook naar voren dat burgers van een bepaald rijk geacht worden de wetten in dat rijk te kennen. Wilfred gaf aan dat burgers van het Koninkrijk van God het verlangen hebben om te leven zoals Jezus dat beschreef in de Bergrede. 
Als je tijd hebt, lees de Bergrede nog eens helemaal door (Matteüs 5-7) en beschrijf/teken/verbeeld daarna eens hoe jouw komende week eruit zou zien als je helemaal volgens de wetten van de Bergrede zou leven. Wat is er anders en waarom?

Week 10 (10 – 16 maart) 
Lees in dit bezinningsmoment van Jos Douma op een congres van de Christenunie hoe christelijke politici in hun werk geïnspireerd kunnen worden door de werkelijkheid van het koninkrijk van God.
Wat uit deze lezing is bruikbaar voor je eigen leven?

In de preek op zondag 3 maart zei Wilfred dat ‘burgers van het Koninkrijk zich voortdurend verdiepen in de wetten van dat Koninkrijk en zich dan steeds afvragen: Hoe kun je die nou heel concreet toepassen in je eigen dagelijkse leven?’
Kies eens één aspect uit je eigen werkzame leven uit (dat kan gaan om een studie, om werk thuis, of om je baan/je carrière) en bedenk of bespreek hoe je daarin kunt groeien in zuiverheid, in nederigheid, in vredestichten, in zachtmoedigheid, in het doen van recht?

De Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas, die ook geciteerd werd in de preek, heeft ergens gezegd:
'De kerk heeft maar één taak: het verhaal van Jezus leven.'
Ben je het daar mee eens? Waarom wel of niet?
Hoe slaagt Kaleb daar volgens jou wel of niet in, en welk aandeel lever jij daarin? 

Als je bij elkaar bent, maak dit tot een (terugkerende) zaak van gebed.
Wat is de rol van de heilige Geest in dit alles volgens jou?

Het Koninkrijk van God is groter dan de kerk en ook buiten de kerk te vinden. Ben je het daarmee eens? Waarom wel of niet?

Bekijk deze week een zelfgekozen actualiteitenprogramma en probeer te ontdekken hoe daarin mogelijk iets van Gods koninkrijk zichtbaar wordt. Als je dit materiaal in een groep gebruikt, bespreek met elkaar wat je dit leert over wie God is.