Kerstboodschap 2019

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' (Johannes 8:12 NBV)

Dit bericht is geplaatst op 10-12-2019

Dat begon al met de ster boven de stal in Betlehem. Even afgezien van waar en wanneer de geboorte van de Here Jezus precies heeft plaats gevonden, want daarover zijn de meningen zeer verdeeld, is het belangrijkste dat God het licht liet stralen op Zijn Zoon, wat heel duidelijk viel waar te nemen door de herders die er door werden aangeraakt.

Zo is het begonnen en liet Jezus later aan zijn dicipelen weten, dat als zij hem zouden volgen, dragers van het licht zouden worden.
Ook nu geld dat aanbod nog, vooral in een wereld waarin steeds meer ordeloosheid en chaos aan het ontstaan is.
Ondanks onze toenemende (intelligente) kennis, dreigen we ten prooi te vallen aan milieu-, klimaat- en natuurrampen die wij in velerlei vormen zelf in gang hebben gezet. Het water staat ons aan de lippen.We willen ook al buitenaards gaan en zoeken het heelal (die ook al is vervuild) af naar planeten met een hogere levensvorm. “Wij” denken dat die er ergens moet zijn en proberen te communiceren met één van die miljoenen planeten. Ook de kranten staan vol van al die zaken.

In de Bijbel staat dat de aarde in deze vorm zal ophouden te bestaan, de Here Jezus spreekt hierover in o.a. Lucas 21 : 5 -36.
Maar verderop lezen we ook dat God naar óns op zoek is, Hij heeft een ruimte en een planeet gecreëerd die Hij de “Nieuwe hemel en nieuwe aarde” noemt(Openbaring 21:1-5; Johannes 14:1-3). Daar zal een nieuwe hogere levensorde zijn van alléén maar Liefde en Licht.
 
De, door velen verguisde, liefdevolle Here Jezus, heeft ons daar al iets van laten zien vlak na Zijn opstanding tijdens een bijzondere ontmoeting met de discipelen (Johannes 20:26).
Dus, wij hoeven niet op zoek te gaan naar nieuwe planeten, maar naar een nieuwe relatie met God en daar wil de Here Jezus ons bij helpen.

De Here Jezus wil graag naast ons staan in welke situatie dan ook, zoek het Licht op en geef je hart aan Hem.

Gezegend “kerst”feest,

Meindert en Ina Hoogstraten