HOOP WINT

Draken. Engelen. Beesten. Rivieren vol bloed. Verschrikkelijke wereldwijde rampen. Het zijn herkenbare elementen voor een hedendaagse, post-apocalyptische of fantasy film. 

Dit bericht is geplaatst op 29-01-2021

Het zal je daarom misschien verrassen dat er een boek in de Bijbel is waar dit soort figuren en taferelen talrijk aanwezig zijn. Sterker nog: als de Kijkwijzer dit zou moeten beoordelen, zou het alle pictogrammen opgeplakt krijgen. Het bevat geweld, seks, angst, discriminatie, actie, alcoholgebruik, gevloek en meer.

 

We hebben het over het Bijbelboek Openbaring.

 

Maar Openbaring is niet geschreven om slechts een spannend verhaal de wereld in te helpen. Het is precies andersom. Openbaring is geschreven om in deze wereld een spannend verhaal te ontdekken: de strijd tussen het goede en het kwade. Wie zal er winnen?

Als je om je heen kijkt, is dat een spannende vraag. Er zijn genoeg verschrikkelijke voorbeelden te noemen van het kwaad om ons heen. Een blik in de nieuwsapp bevestigt dit al snel. Je hebt zelf vast ook voorbeelden waarin je hebt gemerkt dat het kwaad je eigen leven geraakt heeft; of misschien zelfs beschadigd heeft.

 

Zulke ervaringen kunnen je aan het wankelen brengen. Komt het goed met mij? Komt het goed met mijn dierbaren? Of misschien ook op grotere schaal: komt het goed met deze wereld? Zal het goede of het kwade winnen?

Johannes vertelt ons een verhaal waarin hij langzaam – hoofdstuk voor hoofdstuk, zin voor zin – op dit thema ingaat. Dit doet hij op geheel eigen en unieke wijze. Dat valt niet in een paar zinnen samen te vatten. Nee, het is een verhaal waarvan Johannes je uitnodigt om het zelf eens te lezen. 

 

Wel kunnen we alvast een tipje van de sluier oplichten: voor Johannes begint een antwoord op die vraag bij het leven van Jezus. Jezus die volgens Johannes niet alleen dood is gegaan, maar ook door God uit de dood is opgewekt. Johannes zegt dat die dood en opstanding de hele wereld op zijn kop zetten. Dat het een einde zal maken aan het kwaad in onze wereld. Die opstanding van Jezus is ook iets wat christenen wereldwijd vieren met Pasen. Ze hebben iets geproefd van wat dit voor hen en onze wereld betekent. 

 

We willen in aanloop naar Pasen opnieuw ontdekken wat dit feest betekent. En hier samen naar toe leven. Dit willen we doen door met elkaar het boek Openbaring te lezen. We starten daarom met lezen op woensdag 17 februari (Aswoensdag). Elke dag sturen we je een mailtje met daarin een stukje tekst uit Openbaring en een korte video met een inspirerende gedachte (2-3 minuten).

 

Als je net als ons verlangt naar moed, hoop en perspectief, ben je van harte welkom om mee te lezen!

 

Klik hier om je nu aan te melden voor de dagelijkse mail.