VERDIEPING

Op deze pagina lees je verdiepend materiaal naar aanleiding van de 40dagentijd 'Hoop wint' door het bijbelboek Openbaring.

Blog 'De zegen geesten voor Gods troon'.