de doop

Iedereen die aanvaardt dat Jezus zijn Verlosser is, bewust is van Gods genade en vergeving, kan zich laten dopen. De opdracht om te dopen is door de Here Jezus gegeven. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’

De doop is niet op initiatief van een dopeling, maar toont juist dat Gods genade er eerst was. De doop is een symbool dat onze dood en de opstanding met de Here Jezus uitdrukt. De dopeling mag door genade weten dat hij of zij met Hem is gestorven en opgestaan in een nieuw leven. 

Wil je meer weten over de doop? Neem contact op met voorganger Wilfred van Rijn (wilfred@kalebteylingen.nl).