Nieuws

Even bellen met de paraplu?

Nu het Corona-virus dichterbij komt en de gevolgen zichtbaarder worden, wil de Paraplu - als initiatief van de gezamenlijke kerken - beschikbaar zijn in geval van geestelijke nood die daaruit voortkomt. Het sociaal café van de Paraplu heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer geopend:

Pop-up store Paraplu klapt open in de Herenstraat

‘Ons doel is geen winst, maar een goed gesprek’

Kerstboodschap

Dit jaar heeft De hemelse Vader onze aandacht gevestigd op twee bijbelgedeelten die heel actueel (aan het worden) zijn tijdens een negatieve ontwikkeling in het hele wereldgebeuren van dit ogenbik. Als je niet beter weet wordt je daar erg onrustig van. Is dat terecht?

Nieuwe website Kaleb

Kaleb heeft een nieuwe webomgeving! En we zijn er apetrots op!
Naar het archief