Wat geloven wij?

Wij geloven dat Jezus Christus de Redder van deze wereld is. Dankzij zijn dood aan het kruis en opstanding uit het graf heeft hij het kwaad overwonnen. Dit geeft ons de hoop en zekerheid op een eeuwig leven met Hem.
Door de genade van Jezus Christus zijn we wie we zijn: aanvaard en geliefd door God. Zo willen we ook met elkaar omgaan. We geloven dat iedereen door God gebruikt kan worden en we helpen elkaar om daarin te groeien.

We willen ons als gemeente richten op boven, binnen en buiten:

Boven: de relatie met God.
We willen elkaar helpen om God steeds beter te leren kennen door gebed en het lezen van de bijbel. In de persoonlijke relatie met God ontdekken we zijn wil voor ons leven.

Binnen: de relatie met elkaar.
Als mensen zijn we gemaakt om elkaar te ondersteunen. We moedigen elkaar aan om in ons dagelijkse leven dicht bij God te blijven. Als het moeilijk wordt houden we elkaar vast en helpen we elkaar waar we kunnen.

Buiten: de relatie met anderen.
In elk mens ontmoeten we iemand die naar het beeld van God is gemaakt en dus kostbaar is. We zijn door God geroepen om tot een zegen voor de samenleving te zijn en ook anderen uit te nodigen om te leven met Hem.