Vriendjes

Kinderwerk » Vriendjes

Groepsleiders

  • Marja van Boven - Pieterse

4 - 6 jaar

Kinderen in de basisschoolleeftijd starten de samenkomst met de volwassenen. Na het kinderlied kunnen zijn naar hun eigen ruimtes toe waar ze tot het einde van de dienst blijven. De mensen van het welkomstteam kunnen je de weg wijzen naar de juiste ruimte.

 

Basisschool groep 1 en 2: Vriendjes

 

Vriendjes komen bij ons als ze 4 worden. Ze stromen door naar de Ontdekkers als ze naar groep 3 gaan op school.

We werken met verschillende mappen van Timotheus en Promisland. Er is ruimte om spelenderwijs de verhalen van de Bijbel te leren kennen en te ontdekken dat je ook als kind deel uit maakt van het koninkrijk van God.