Bekijk dit bericht in uw browser


Dag 2

Beste #naam#,

Dit is de tekst voor vandaag, donderdag 18 februari 2021:

Lezen: Openbaring 1:4-8
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 
‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 

Hierbij de uitleg van Bram Oudenampsen (klik op het plaatje):

 

Vraag: Waar heb jij vandaag genade en vrede voor nodig?

Met anderen in gesprek gaan? Klik dan hier om lid te worden van de WhatsApp-groep.
Meer informatie of meer leren? Bezoek hier de achtergrondpagina bij dit project.
Meer weten over Kaleb? Klik hier.