ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Kaleb
Herenweg 80
2361 ET Warmond
info@kalebteylingen.nl
RSIN-nummer: 815539848
KvK-nummer: 75796791


Doelstelling Baptistengemeente Kaleb

Kaleb Teylingen is een zelfstandige baptistengemeente sinds 29 mei 2005. We vormen een warme, persoonlijke, veelkleurige groep mensen, afkomstig uit regio Teylingen en Leiden. We willen elkaar dienen, bemoedigen, zegenen, troosten en aanmoedigen Jezus Christus in alle dingen te volgen en in de kracht van de Heilige Geest Hem te eren met ons leven. We staan open voor nieuwe ontmoetingen!

Niet alleen binnen onze gemeenschap, maar ook daarbuiten willen we leren wat het is om in de kracht van de Heilige Geest voor elkaar te zorgen, elkaar lief te hebben, elkaar op te bouwen, elkaar te vergeven en elkaar te dienen om zo een goed getuige van Jezus Christus te zijn.

Wij geloven ook dat Jezus Christus ons zo wil gebruiken om tot een voorbeeld en zegen te zijn voor de mensen die we ontmoeten in onze woonplaatsen. We verlangen ernaar dat heel Teylingen op een dag Jezus Christus als Redder en Heer zal aanvaarden.

Baptistengemeente Kaleb is door de belastingdienst aangeduid als een ANBI. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij o.a. erven (geen erfbelasting), schenken (geen schenkbelasting) en giften (aftrekbaarheid door schenker.

Via onderstaande link die verwijst naar de website van de belastingdienst is onze gemeente (statutair: Baptisten gemeente Kaleb Teylingen) te vinden in het ANBI-register.

Een ANBI is met ingang van 1 januari 2016 verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Hieronder vindt u deze gegevens.

1. Naam van de Instelling
De statutaire naam van onze gemeente is: Baptisten gemeente Kaleb Teylingen.
In de praktijk gebruiken wij de naam ‘Kaleb’.

2. RSIN/Fiscaal nummer en KvK nummer
Het RSIN nummer van Baptistengemeente Kaleb is 815539848.
Het KvK nummer is 75796791.

3. Contactgegevens
Onze contactgegevens kunt u vinden bovenaan deze pagina.

4. Giften voor Kaleb
Rekeningnummer: NL 54 RABO 0117049565
t.n.v. Baptistengemeente Kaleb Teylingen

5. Beleidsplan
De doelstellingen van Kaleb kunt u vinden via deze link.

6. Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van Baptistengemeente Kaleb wordt gevormd door de Oudstenraad. Een van de oudsten is voorzitter van deze raad. Er wordt geen vergoeding betaald aan het bestuur voor haar werkzaamheden.
De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur een honorarium als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente.

7. Voorgenomen bestedingen
Een overzicht van de begroting voor 2023 vindt u hieronder.

8. Financiële verantwoording
Een overzicht van de financiële baten en lasten over het jaar 2022 vindt u hieronder.

Hier vindt u het standaard formulier publicatieplicht voor kerkgenootschappen.